Home

 

 

translation terminology editing

 

Språk

 

De huvudsakliga språkkombinationer som erbjuds är

* engelska > grekiska

* franska > grekiska

* svenska > grekiska

* danska > grekiska

* norska > grekiska

* grekiska > engelska

* svenska > engelska, genom samarbeten med ytterst kunniga översättare med engelska som modersmål.

 

Även andra språkpar tillhandahålls genom ett nätverk av omsorgsfullt utvalda översättare som besitter rätt sakkunskap och erfarenhet. Duktiga översättare är sällsynta. Jag samarbetar därför endast med ett fåtal, omsorgsfullt utvalda översättare som är experter inom sina respektive fackområden, som enbart översätter till sitt modersmål och som kan garantera en högkvalitativ slutprodukt. Er översättning utförs av någon av dem eller av mig, som alltid är er första kontaktpunkt. 

 

 

Välj språk

 

Ελληνικά »

English »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

theodoraki.com © 2008-2014