Home

 

 

translation terminology editing

 

 

Profil

 

Jag är en professionell heltidsöversättare med över 13 års erfarenhet av översättningsbranschen. Innan jag startade Daphne Theodoraki Translations 2001 arbetade jag som anställd översättare inom programvarulokalisering och som projektassistent på miljöområdet.

 

Min akademiska bakgrund omfattar en masterexamen från London School of Economics (LSE) och en kandidatexamen i översättning från Joniska universitetet i Grekland samt utbildningen Juridik för tolkar och översättare vid Stockholms universitet.

 

Jag är medlem av International Association of Professional Translators and Interpreters (IAPTI) och Sveriges facköversättarförening (SFÖ) och följer deras uppförandekoder.

 

När ni arbetar med mig kan ni räkna med att:

* Få svar omgående

Få direkt svar på er förfrågan så att ni kan fatta beslut omedelbart. Glöm telefonväxlar, oräkneliga avdelningar eller projektledare samt samtal och e-postmeddelanden som vidarebefordras i all oändlighet.

* Få kunnig service

Arbeta med någon som är strukturerad, organiserad, flexibel och kunnig och som gör det där lilla extra för att tillgodose era önskemål – oavsett om det rör sig om sena ändringar av originalet eller om ett brådskande uppdrag.

* Få personlig service

Ni överlämnar uppdraget till översättaren, som ni har direktkontakt och ett nära samarbete med under översättningsprocessen. Härigenom vet ni vem som hanterar uppdraget, och ni får den personliga service som stora organisationer inte kan erbjuda.

* Få en ypperlig översättning som hjälper ert företag att växa

Varje företag är unikt – även ert. Självklart vill ni inte äventyra ert företags anseende eller förlora potentiella kunder på grund av en felaktigt översatt eller dåligt skriven text som gör ett dåligt intryck. Genom att anlita en facköversättare som vet hur det unika i er produkt överförs och som översätter enbart till sitt modersmål, gör ni en långsiktig affärsinvestering.

När jag översätter gör jag ett ordentligt jobb: jag skapar en tydlig, begriplig och rak text som är omsorgsfullt skriven på god idiomatisk grekiska och som "känns" som originalet – ingen "grengelska" här, med andra ord. Ni kan också vara säkra på att jag, när jag arbetar med ert dokument, kommer att ställa frågor för att reda ut oklarheter i originalet, så att den översättning som levereras kanske till och med överträffar källtexten!

* Arbeta med en översättare som kan sin sak

Översättning kräver så mycket mer än bara ingående kunskaper i de aktuella språken – till exempel kulturell förståelse och kunskap om nationella särdrag och samhällena i fråga. Jag kan erbjuda allt detta för grekiska, engelska, franska och de skandinaviska språken tack vare en gedigen akademisk bakgrund och många års kulturell kontakt och integration med de länder där dessa språk talas.

* En översättning som är anpassad till era behov och önskemål

Den slutliga översättning som levereras har alltid anpassats till den bransch och den målgrupp som texten vänder sig till, med hänsyn tagen till relevant terminologi och stil samt – naturligtvis – era särskilda önskemål.Det är därför det inte finns två uppdrag som hanteras likadant eller anpassas efter en standardmodell. Och det är också därför automatiska översättningsprogram eller tjänster som Google Translate aldrig kommer att användas för att översätta er text.

* Få två till priset av en

Dessutom kontrolleras samtliga översättningar språkligt och innehållsmässigt av en andra facköversättare/granskare.

* Minska era kostnader

Ni får er översättning till halva priset jämfört med vad en stor översättning skulle offerera er, eftersom ni slipper mellanhanden och därmed alla fasta kostnader, löner och startavgifter för projekthanteringen. Dessutom är chansen stor att ni får arbeta med samma person som levererar översättningar till många av de stora översättningsbyråerna – mig!

* Få er översättning på utsatt tid

Få översättningen i tid varje gång – eller till och med tidigare än överenskommet.

* Behandlas konfidentiellt

Allt översättningsmaterial och alla förfrågningar behandlas konfidentiellt. Ni kommer inte att omnämnas som kund utan ert uttryckliga medgivande.

 

 

Välj språk

 

Ελληνικά »

English »

 

 

 

 

theodoraki.com © 2008-2014